Naslov

Trg mladosti 3
3320 Velenje

Katastrska občina

Velenje

Leto izgradnje

1958

Število uporabnikov

3463

Načini ogrevanja

Toplovod

Faktor oblike

0.38

Ogrevana površina

17169.4 m2

Temperaturni primankljaj

3300 Kdni

Povprečna letna temperatura

notranja: 22.8 °C ,
zunanja: °C

Povprečna notranja temperatura

kurilna sezona: °C ,
izven kurilne sezone: °C

Poraba energije na osebo

516.28 kWh/oseba

Dovedena energija za toploto

90.06 kWh/m2a

Dovedena energija za elektriko

14.08 kWh/m2a

Primarna energija in emisije CO2

143.26 kWh/m2a
37.18 kg/m2a