Hlajenje


Opis:
:

Pri hlajenju odvedemo odvečno toploto, ki jo proizvajajo različni viri. Nastanek presežka najpogosteje nastane zaradi zunanje klime in izvora notranje toplote. Za maksimalno hlajenje je najvažnejši parameter hladilna moč.


Vir: Instalater (29. 10. 2008). Hlajenje. Najdeno 30. 10. 2013 na spletnem naslovu http://www.instalater.si/clanek/26/Hlajenje.


Primer:
: