Energetska učinkovitost stavbe


Opis:
:

Je učinkovitost dejansko porabljene ali ocenjene energije za zadovoljevanje potreb, povezanih s predvideno uporabo stavbe, ki vključuje ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, gretje sanitarne vode in razsvetljavo in druge namene.


Vir: Energetski zakon, Ur.l. RS 27/2007


Primer:
: