Daljinsko ogrevanje


Opis:
:

Je dobava toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, ki se uporablja za ogrevanja ali hlajenje prostorov ter za pripravo sanitarne vode.


Vir: Energetski zakon, Ur.l. RS 27/2007


Primer:
: