Faktor prehoda celotnega sončnega sevanja g


Opis:
:

Je delež sončne energije, (celotni sončni spekter, torej kratkovalovno in dolgovalovno sevanje), ki je prešla skozi prozorno oz. prosojno gradivo. Sem spadajo tudi sekundarni toplotni dobitki, ki nastanejo zaradi segrevanja stekla.
Vir: Zbašnik -Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 118


Primer:
: