Plusenergijska hiša


Opis:
:

Je energijsko varčna hiša, ki je energijsko energijsko neodvisna, pridobivanje elektrike s sončnimi celicami pa je tako obširno, da je dosežen presežek. To se doseže z aktivno z aktivno izrabo sončne energije in izkoriščanjem vseh možnih energijskih prihrankov. Višek energije se odda v javno električno omrežje.
Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 119


Primer:
: