Toplotna prevodnost,

Kratica: l, lambda
Opis:
:

Je snovna lastnost
materiala, določena pri srednji delovni temperaturi in vlažnosti
materiala.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: