Neto ogrevana prostornina stavbe.

Kratica: V
Opis:
:

Je prostornina
stavbe, določena po standardu SIST ISO 9836, točka 5.2.5.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: