Celotna zunanja površina stavbe

Kratica: A
Opis:
:

Je zunanja površina
stavbe, skozi katero toplota prehaja v zunanje okolje, določena
po SIST EN 832.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: